Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

after shave. 6h

after shave story - cliente @ 51, loneliness, parking marathon, black russian, dis- and dat. it should be-eep. blinkin slightly, walking lightly, sleeping -ly


nighty nite.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου